Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Минии аба адуушан хүн

Минии аба адуушан хүн

Хэн дууланаб: Галсан-Нимын Гандик

Дуунай үгэ

Минии аба адуушан хүн - слова песни

1. Амин хайртай минии аба
Адуунайнгаа бэлшээридэ дууладаг хүн байhан.
Бага наhанhаа шэхэндэ хоногшоод,
Бараг лэ хоолойтой дуушан хүн байhан.

Дабталга:
Минии аба адуушан хүн,
Минии аба дуушан хүн.
Минии аба адуушан хүн,
Минии аба дуушан хүн.

2. Ороо мориной ганган толгойдо
Ургынгаа гоби алдажа үзөөгүй.
Онсын хайратай минии аба
Олондо нэрэтэй дуушан хүн байhан.

Дабталга:

3. Хүлэгынгээ түргэндэ намайгаа бүүбэйлэн
Хүрhэлэг абам адушан хүн байhан.
Арадай дуугаар намайгаа бүүбэйлэн
Ухаандаа миин адуушан хүн байhан.

Дабталга:

Гитарын аккорд:

http://m-chords.com/index.php?option=com_barilt&view=song&id=11&Itemid=160

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа