Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Дуран тухай дуун

Дуран тухай дуун

Хэн дууланаб: Будаева Оюна

Хүгжэмэй зохёолшо: Хүг. Э. Самбуцыреновэй, үг. Ц. Самбуцыреновагай

Дуунай үгэ
Харанхы, бүрэнхы байдалым
Хаха зүhэжэ hэргээhэн,
Хүхюухэн наранай туяадал
Халуухан инагайм дуран.

Намжаахан энэ дэлхэйдэ
Нангин дуранайм охинши.
Нарата энэ дэлхэй дээр
Наһанайн дуранайм эхинши.

Дабталга:
Дурамни, дуулыш, долгилыш,
Шимни намайгаа ойлгыш,
Зүүдэндэм хододоо үзэгдэн.
Зүдэрнэм шамайгаа бэдэрэн.

Дабталга
Уйдхартай гунигтай байдалым
Урилан гэнтэ hэргээhэн,
Уярнаб, шамайгаа харан,
Урмашанаб инагаа тэбэрин.
Дабталга

Темный, сумрачный период жизни моей
Разбив на части, ты пробудила
Как лучик радостного солнца -
Горячая любовь моей избранницы

На этой обширной земле
В тебе – пыл моей священной любви
На этой освещенной солнцем земле
Ты – любовь всей моей жизни

Припев
Любовь моя, пой и качайся на волнах,
Ты меня пойми -
Постоянно вижу в снах своих
И мучаюсь в поисках тебя.

Тоскливую, грустную жизнь мою
Неожиданно ласково взбодрившая
Оттаиваю, когда смотрю на тебя
Окрыляюсь, обнимая любимую.

Припев

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа