Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Борбилоо - Гомбожапова Настя, Данзанова Вика

Борбилоо - Гомбожапова Настя, Данзанова Вика

Хэн дууланаб: Мүнгэн хонхонууд

Сомог: Би томо болооб

Үгыень зохёоһон: Нина Артугаева

Хүгжэмэй зохёолшо: Баир Батодоржиев

Дуунай үгэ

БОРБИЛООХОЙ

хүг. Баяр Батодоржиевай     үг. Нина Лёнхобоева-Артугаевагай

– Борбилоо, борбилоохой,
Хаанаһаа ерэбэбши?
–    Чик-чирик, чик-чирик,
Боориһоо ерээб, боориһоо ерээб.

– Борбилоо, борбилоохой,
Гэдэһэ садхалан гүш?
–Чик-чирик, чик-чирик,
Орооһо эдеэб, орооһо эдеэб.


– Борбилоо, борбилоохой,
Ундашни хүрэнэ гү?
–Чик-чирик, чик-чирик,
Бороо хүлеэнэб, бороо хүлеэнэб.


– Борбилоо, борбилоохой,
Бороо орохонь лэ.
–    Чик-чирик, чик-чирик,
Ундаа харяахам, ундаа харяахам.


Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: Данзанова Вика, Гомбожапова Настя


К фото:
Гомбожапова Настя, 10 наһатай
Данзанова Вика, 12 наһатай
Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули
Багшань Доржиева Дарима Контанстиновна


Воробей


— Воробьишко, воробей,
Польет дождик скоро.
— Чик-чирик, чик-чирик,
Вот теперь напьюсь, теперь напьюсь.

— Воробьишко, воробей,
Есть не хочешь невзначай?
— Чик-чирик, чик-чирик,
Зернышко клевал, зернышко клевал.

— Воробьишко, воробей,
Попить не жаждешь вдруг?
— Чик-чирик, чик-чирик,
Дождичка пожду, дождичка пожду.

— Воробьишко, воробей,
Ты откуда прилетел?
— Чик-чирик, чик-чирик,
Прибыл с горки, прибыл с горки.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа