Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Талын дуран

Талын дуран

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай

Дуунай үгэ

Талын дуран

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай


Аажам талын дүүхэй

Аалин дуугаа татаа.

Һайхан инаг дуран

Байхал зүрхыем абаа.


Хэлыш, инаг, юундэ

Холын харгы дуудааб?

Энэл үглөө юундэ

Эртын һэбшээн дуулааб?


Талын басаган зүрхым татаа,

Талын басаган зүрхым абаа.


Дайдын холо нютаг.

Тайгын хүбүүн тэндээ.

Эреэн алаг зүрхэм

Инаг шамай татаа.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа