Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Абамнай

Абамнай

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай , үг. Николай Соктоевай

Дуунай үгэ

Абамнай

хүг. Булад Бадмаевай , үг. Николай Соктоевай


Баглаа сэсэг бариһайб,

Бэлэг дуугаа дуулаһайб,

Буряад хүнэй хүбүүнтэ –

Буурал сагаан абамнай.


Дабталга:

Үндэр наһа наһалжа,

Удаан жаргал эдлэжэ,

Һуухатнай болтогой

Хүндэтэ абамнай!


Бухы юумэ үзөөлтэ

Буян хэшэг үргөөлтэ,

Байгал далайн хүбүүнтэ –

Бардам зантай абамнай.


Дабталга:


Зүүдэн соомни мүндэлөөт,

Зүрхэн соомни мүнхэрөөт,

Сэдьхэл һайтай хүбүүнтэ –

Сагаан буурал абамнай.


Дабталга.


һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа