Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "D"

Бэдэрэлгын дүн "D"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

« 1 2 »

Би томо болооб

... Баира – директора по региональной деятельности ИФК «Метрополь»; Бадмаеву Любовь – директора ООО «Интерактивная Бурятия»; продюсера BROS records М. Болд (г. Улан-Батор),композиторов Г. Баттулга, Б. Наранбаатар, Н. Нар-Оюу, а также Цэбээнэй Долгоржаб, Доржо Фролова и Цыдена Аюшеева. Буряад ...


Бадлуев Дандар

... постановка эвенкийского танцевального спектакля «Алагуя» в качестве балетмейстера постановщика и дизайнера костюмов, который вошел в top news Chine dayle. ( www.aoluguya.net ) Осуществлены совместные концертные программы с известными танцовщиками из Индии, Шри-Ланки, Индонезии, Таиланда, Монголии,...


Аюшеева Бадма-Ханда

... культурную жизнь республики в 2006 году Бадма-Ханда была удостоена звания заслуженной артистки Республики Бурятия. http://www.theatre-baikal.ru/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=842


Нэрэгүй Нэхытэ -Тудупов Жамьян

... Аргадаһам, хэлэбэл, Амандаа уһа балгангүй. Ай, ши – Нэрэгүй Нэхытэ. Зай, ши – Нээрээ нэрэтэйш! Арь – яа! Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Жамьян Тудупов К фото: Тудупов Жамьян, 12 наһатай Улаан-Үдэ ...


Баабгайн мёодхон - Эрдынеев Цыбаан

.... Минии мёдхон, Амта, амтатайхан. Сагаан баабгайхан, Саахартай тoһoxoн. 3үгын тoһoн, Зохид амтатайхан. Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Цыбан Эрдынеев К фото: Цыбан ЭРДЫНЕЕВ, 6 наһатай Баргажанай ...


Сагаан һараар

... наадаял – Ёохор, ёохор, ёохор! Үреэл үгөөр, үнэн зүрхөөр Бэе бэедээ хандая. Булта эбтэй золгоё – Мэндээ! Мэндээ! Мэндээ! Аранжировка: «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Галя Маланова К фото: Маланова Галя, 13 наһатай Улаан-Үдэ ...


Сагаан һараар - Маланова Галя

... наадаял – Ёохор, ёохор, ёохор! Үреэл үгөөр, үнэн зүрхөөр Бэе бэедээ хандая. Булта эбтэй золгоё – Мэндээ! Мэндээ! Мэндээ! Аранжировка: «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Галя Маланова К фото: Маланова Галя, 13 наһатай Улаан-Үдэ ...


Баяртайб

... Түрүүшын зүргэдэ Түшэгтэй ябаһандаа Баяртайб. Баяртайб Эжыдээ, абадаа, Эгэшэдээ, ахадаа, Багшадаа. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: студия “Мүнгэн хонхонууд” На фото: Все дети Радуюсь ...


Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

... наранай туяа гэрэл Уула дээгүүр толорнол. Үдэршье һүнишье илгаагүй Үргэнхэм нютагым гэрэлтүүлнэ. Дабталга Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Намжил Найданов, Аюр Улзытуев Под фото Найданов Намжил,...


Эхирнүүд - Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана

... хоёр Шалюунууд. Шалюунуудшье бэшэ Хүхюунүүд. Эгэшэ дүү хоёр Эрхэнүүд. Эрхэнүүдшье бэшэ, Бэрхэнүүд. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Алтана Будаева, Юмжана Батожаргалова К фото: Будаева Алтана,...


Би дуратайб - Бимбаева Сарюна

... дуратайб. Гэрэлтэ одондо би дуратайб, Гэгээн бүхэндэ би дуратайб. Аа-аа, Гэгээн бүхэндэ би дуратайб. Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Сарюна Бимбаева К фото Бимбаева Сарюна, 11 наһатай Улаан-Үдэ ...


Зүгы - Будаева Алтана

... бүүхэн дэбеэрэй. Зүгы хөөрхэн шүү, Гэбэш хадхана шуу, Зүндөө олон шуу. Зүгы, зүгы, зүгы, Зүндөө олон зүгы. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», Улан-Батор Запись, сведение, мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Алтана Будаева К фото Будаева Алтана, 7 наһатай Улаан-Үдэ ...


Амар мэндэ, наран - Бурхиева Нарана, Ринчинов Баваасан

... Дабталга Түрэл һаруул байшандаа Түргэн бушуу орообди. Агуу Буряад орондоо Алба хэхээ зорёобди. Дабталга Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Бавасан Ринчинов, Нарана Бурхиева К фото: Нарана Бурхиева,...


Би томо болооб - Гармаев Эрдэни

... Һургуулидаа. Би томо болооб, Һургуулида орооб. Эрхим зулгы багшатайб, Эгээл ехэ дуратайб Һургуулидаа. Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Эрдэни Гармаев К фото: Гармаев Эрдэни, 7 наһатай Улаан-Үдэ ...


Борбилоо - Гомбожапова Настя, Данзанова Вика

... — – Борбилоо, борбилоохой, Бороо орохонь лэ. – Чик-чирик, чик-чирик, Ундаа харяахам, ундаа харяахам. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Данзанова Вика, Гомбожапова Настя К фото: Гомбожапова ...


Баабгалдай - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э.

... аймшагтай. Ааляар, ааляар нэрлэе, Ай даа, баабгай дуулуужан. Дуугай, дуугай, дуугайгты, Дуулаад гэнтэ ерүүжэн. Аранжировка: «Soft Music Records», г. Москва Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Тихо, тихо позовем, Ах, медведь услышит вдруг. Тише, тише, помолчим,...


Бүмбэгэ - Батожаргалова Юмжана

... Найган хиидэнэ. Дабталга Аляа бүмбэгэмни Агаарта дэгдэнэ. Ерыт наашаа, Наадая бултадаа. Дабталга Аранжировка: Эрдэнэбуян « Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Юмжана Батожаргалова МЯЧИК Игривый мячик мой В воздухе ...


Намгар

... струнном инструменте - ятаге, а так же звучащие бурятская чанза и хомус Евгения изящно синтезированы с современными музыкальными традициями world music. В разное время к Намгар и Евгению присоединяются различные музыканты - перкуссионисты, ударники; музыканты, играющие на монгольском ...


« 1 2 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа