Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Ы"

Бэдэрэлгын дүн "Ы"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

« 1 2 3 4 5 »

Саран хүхын аялга

хүг. Сара Садыйковагай, үг. Батор Батоевай


Эжымни


Эжымни


Цырендылыкова Номина


Эжымни


Эжымни


Эжымни


Эжымни


Эжымни


Талын монгол айл


Буряад уласай түрын дуулал


СЭСЭГ И СЭРЖЭНА БАДМАЕВЫ


Болдын Ганцэцэг - Наран булаг


Чингис Раднаев - Улаанбаатарын дагина


Эжымни


Бусалгын дуун


Альган дээрээ үргыт даа

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Николай Шабаевай


Хундагын дуун


Цыдыпов Арсалан


Улаанбаатрын үдэш

Улаанбаатарын үдэш Ээрэм талын сэвэлзүүр салхи Эцэж ядраад амарсан ч юмуу Амраг хосын яриа сонсохоор Амьсгаа даран чагнасан ч юмуу Улаанбаатарын үдэш намуухаан, намуухан Учиралын болзоонд залуус яаруухаан Ханш нээсэн дөлгөөн хаврын Хайраа илчилсэн дулаан орой Халуун...


Бадамжавын Ганзориг

Халха Монголой залуу дуушан. Фото: toonto.mn


Ээжын чансан цай

Ээжин чанасан цай. Үг. Д.Саманд Ая.Б.Магсаржав. (Эжын шанаhан сай. Ч. Гуруев, Д. Очирова буряадшалба). Уугаад hуухадам урма һэргээһэн Уугуул нютагайм амтатайхан сай Олон түмэнэйм ундан болоһон Оршолондо гансахан Эжым шанаһан сай Ай ээ ээ оо Эжымни амтатайхан сай Нойр дунда...


Үнгын голой дангина


Обоо тахилгын дуун


Эртын дуран

хүг. Бато Бальжинимаевай, үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай


Эжыдээ

хүг. Баир Батодоржиевай, үг. Сэсэг Бадмаевагай


НАСНЫ НАМАР

хүг. Б.Магсаржавай, үг. Д.Амгаланай


Одод соо шамайл үгылнэб


Наратын замы дабамаар байна

Наратын замы дабамаар байна Үгэ болон хүг. Н.Жанцанноровай Монголhоо оршуулгань Николай Шабаевай 1. Хабарай һалхин үлеэн байна, Хайрын сэдьхэл жэгнээд байна, Хайратай шамдаа нэнгэмээр байна. Уулын оройдо гарамаар байна, Ушарһан шамаяа харамаар байна. Уулзахын хүсэлэн бараглаа...


Хайрата эжы

Хайрата эжы хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Элдин энэ дэлхэй дээрэ Энхэ тайбан байдалтайлби – Эгээл иимэ жаргалтайдаа Эжы тандаа баяртайлби. Холын тэрэ нэгэл үдэр Хүнэй бэе олонхойлби. Танайл ашаар, хайран эжым, Талаан, буян элдэнхэйлби. Мүнгэн...


Хүхын донгодоон

Хүхын донгодоон хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай Хүбшын хүхын донгодоон Дуулдан байгаа газаа. Мүнгэн сагаан манан соо Таран байгаа удаан. Дабталга: Донгодоон хүхын – мүнгэн Дуран намда һанагдаа. Хүлеэн байгааб уяран Хүхын дуунай донгодоо. Ульгам хүхын донгодоон...


Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай Харанхы һүниин мүшэд, Ханилжа ябаһан нүхэд, Залуу наһан тухай, Хани нүхэд тухай Дабталга: Дуулыт, нүхэдни, дуугаа Нүхэд тухай дуугаа, Мүшэдэй туяа доро Нүхэдэй уряал дээрэ. Уулзаха дураа хүрэн Уйдажа байһан зүрхэн...


Эрын соло

Эрын соло хүг. Булад Бадмаевай, үг. Баяр Самбуевай Анда нүхэд олонтой һаа, Агта хүлэг моритой һаа, Эгээ тиигээд хүбүүтэйл һаа – Эрхимүүдэйн нэгэн байхаш. Хурдан сагые эмээллээд, Хүбүүн бэлигээ олоол һаа, Эсэгын һанаан, байдалдаа Эрид хэмдэнь таарахал даа. Мүнхэ бэшэ бэедэмни...


Дуулыш намдаа

Дуулыш, намдаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Дуулыш, дүүхэй, дуугаа, Дуран тухай дуугаа, Дуулыш намдаа, дуудыш, Дулаа жэгнэн ерыш. Хэды удаан шамай Хүлеэн байнаб, мэдыш, Хөөрхэн урал, нюдыш, Зөөлэн үһыш һанаад. Дуулыш, хүхииш, дүүхэйм, Дуран гээшэш һайхан. Алаг зүрхыш...


Талын дуран

Талын дуран хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Аажам талын дүүхэй Аалин дуугаа татаа. Һайхан инаг дуран Байхал зүрхыем абаа. Хэлыш, инаг, юундэ Холын харгы дуудааб? Энэл үглөө юундэ Эртын һэбшээн дуулааб? Талын басаган зүрхым татаа, Талын басаган зүрхым абаа. Дайдын холо...


Хөөрхэн инагни_ дуугаа дуулыш


Юундэб, хэлыш


Эрын гурбан наадан

хүг. Светлана Базаровагай, үг. Дагба Ринчиновэй


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... ансамбля за сохранение, развитие и популяризацию своей национальной культуры. Ансамбль является участником национального праздника якутов “Ысыах Туймаады - 2007”, лауреатом V-го Всероссийского фестиваля национальных культур “Радуга России” (г. Якутск), дипломантом 2 степени II Открытого ...


Агын yдэшэ


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, учащиеся АОГ


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, Аюр Юмов


Жамсоев Алдар, Сунрапова Дулма, Ирдынеев Дылгыр, Санжиева Эржен, Жербаева Бальжима, Балданов Биликто


Ирдынеев Дылгыр


Молодые голоса вокальный ансамбль (г.Гусиноозерск)


Банчикова Цыдып

Сэдэб Банчикова Народный артист Республики Бурятия После окончания Бурятского культурно-просветительного училища по специальности хоровое дирижирование в 1981 году начала свою творческую деятельность в Бурятском государственном ансамбле песни и танца «Байкал». Большой...


R&Boys (Цогтбаяр и Чимит Быков)


Дашицыренов Ринчин


Дуунуудайм ургы


Эжы абаяа хүндэлөөрэй даа


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа