Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Х"

Бэдэрэлгын дүн "Х"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 7

Количество найденных: 10

« 2 3 4 5 6 »

Холол байна

Буряад арадай дуун


Джарун Хашорой Субарга

хүг. Владлен Пантаевай, үг. Чингис Гуруевай


Уулзах л юмсан даа

Хүг. Б. Дашдондог, Үг. Дамбийн Дашдондов


Наһанайм нүхэр хайратайл

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Чимит-Цырен Дымчиковэй


Хүлеэнэб

хүг., үг: Дугарма Цыреновагай


Чиний тухай

хүг. Н. Нар-Оюугай, Үг. Э. Энхзолай


Алтан тайзан мүнхэ байг!

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. Николай Шабаевай


Хани нүхэдни

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй


Нютагни хүлеэнэ

Үгэ, хүгжэмынь Дулма Сунраповагай


Жара наһанай жаргал һайхан лэ

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй


Алтан Харганаа нютаг

хүг. ? , үг. Н. Сэмжэдэй


Түнхэнэй ёохорнууд

Буряад арадай дуу, наадан


Абадаа үргэхэ дуун


Дуун, дуран мүнхэ байг

хүг. Б. Наранбаатарай, үг. Сэсэг Бадмаевагай


Арюун дуранай хүсэн

хүг., үг. Зоригто Тогочиевай


Хаан уула

хүг. Бадамгарвын Наранбаатарай, үг. Николай Шабаевай


Хоёр ёохор

Буряад арадай дуу, наадан


Этигэлэй Хамба ламын магтаал

хүг. Цыдып Аюшиевэй, үг. Дамба Аюшеевэй


Бууралхан эжымни

хүг. Базар Цырендашиевай, үг. Дондог Улзытуевэй


Түнхэн

хүг. Анатолий Андреевай, үг. Лопсон Тапхаевай


Бидэ хоер

Хүг., үг. Светлана Ангаткинагай


Хатарыш намдаа!

хүг. Алагуй Егоров, үг. Тимур Болотов


Буряад эхэнэрнүүд

хүг. Алагуй Егоровэй, үг. Алексей Бадаевай


Минии Шэнэхээн

хүг. Наранбаатарай, үг. На Сэмжэдэй


Дуран тухай дурдалга


Хани нүхэр

хүг. Базар Цырендашиевай, үг. Николай Дамдиновай


Захяа

хүг. Сойжин Жамбаловагай, үг. Цыбегмит Дамдинжаповагай


Зүрхэнэйм дуухан

хүг. Б.Наранбаатарай, үг. Николай Шабаевай


Хайрын хавар

хүг. Н. Нар-Оюугай, Үг. Г. Чинбаатарай


Ганга нуурай гургалдай - ёохор

Буряад арадай дуун


Архи тамхяа хаяхам даа

хүг. Ринчин Бурхиевэй, Үг. Гунгаа Чимитовэй


Хаанабши

Хүг., үг. Н. Нар-Оюугай


Гайхамаараа

хүг. З. Батсүхын, үг Ж. Бадраагай


Хэжэнгын хүбүүд, басагад

хүг. Баяр Шойдоковай, Үг. Гунгаа Чимитовэй


Сэнхирхэн эрбээхэй

ая: Сайнцогт


Монголын сайхан орон

хүг. Г.Дарамзагдын, үг. Ч. Цыден-Дамба


Һайхан монгол орон

хүг. Г.Дарамзагдын, үг. Ч. Цыден-Дамбын


Ёохорнууд

Буряад арадай дуун


Хүсэл хяслын хайр (Feat Jack)

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. Ш. Гурбазарай


Зүрхэнэйм зугаа

хүг. Баир Дондоковой, үг. Николай Шабаевай


Хара һүниин альган дээрэ

хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай, үг. Зоригто Тогочиевай


Буряад драмын театр тухай дуун

хүг. Б. Наранбаатарай, үг. Николай Шабаевай


Дуран тухай дуун

хүг. Базар Цырендашиевай, үг. Дондог Улзытуевэй


Нүхэдтөө

хүг. Сойжин Жамбаловагай, үг. Юлия Будаевагай


Жавхлан

... молодые и авторитетные бизнесмены, известные артисты и ученые. В музыкальном мире она удачно стартовала в проекте Самандын Жавхлана "Хамаг Монгол". По материалам сайта: http://kalmtoday.rk08.ru/kultura О проекте "Хамаг Монгол" http://asiarussia.ru/news/1122/


"Уддияна" хамталиг


Ринчинова Билигма, Намхайн Мүнхзул


Гансахан шамай


Дэлхэй мини альган дээр


Харганаев Ким & Цыбанова Оюна


« 2 3 4 5 6 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа