Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "У"

Бэдэрэлгын дүн "У"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 2

Количество найденных: 9

« 1 2 3 4 5 »

Попурри


Попурри


Аша зээнэрэй дуун - Песенки внучат


Борохонууд, борохонууд хулганаамнайл даа

Буряад арадай дуун


Попурри


Попурри


Попурри


Попурри


Дууша сэдьхэлни


Попурри


АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай Yгэнүүдынь Николай Шабаевай Ольга Шарапова дуулана Бурхан багшын hургаалы Буряад орон соогуураа ...


Буряад уласай түрын дуулал


Дууша сэдьхэлни


Болдын Ганцэцэг - Наран булаг


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Чингис Раднаев - Улаанбаатарын дагина


Попурри


Нютагай дуун


Бусахам даа


Дууша сэдьхэлни


Бусалгын дуун


Ойрад түмэн буряад зоной арадай дуунай поппури

Буряад, ойрад арадай дуунууд


Хундагын дуун


Баатарнуудай ёхор

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Дуулан Ябанаб

хүг. Дмитрий Кареловай, үг. Цындыма Бабуевагай


Улаанбаатрын үдэш

Улаанбаатарын үдэш Ээрэм талын сэвэлзүүр салхи Эцэж ядраад амарсан ч юмуу Амраг хосын яриа сонсохоор Амьсгаа даран чагнасан ч юмуу Улаанбаатарын ...


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Сэлмэг дуран

үгэ, хүг. Алагуй Егоровай


Шамдаа дурлахадаа

хүг. Одсэр Тангархановай, үг. Юлия Дымпиловагай


Буряад дуунуудай попурри


Настан буурал эмээ минь


Ингэн тэмээний дуун


Хори буряадуудай дуун


Ёохорой аялганууд


Обоо тахилгын дуун


Түнхэнэй ёохорнууд


Минии аба адуушан хүн

... байhан. Дабталга: Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. 2. Ороо мориной ганган толгойдо Ургынгаа гоби алдажа үзөөгүй. Онсын хайратай минии аба Олондо нэрэтэй дуушан хүн байhан. Дабталга: 3. Хүлэгынгээ түргэндэ намайгаа бүүбэйлэн ...


Эртын дуран

хүг. Бато Бальжинимаевай, үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай


Мүнхэ дуран

хүг., үг. Цырен Шойжонимаевай


Батсух Эрдэни


Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

... ябаһан нүхэд, Залуу наһан тухай, Хани нүхэд тухай Дабталга: Дуулыт, нүхэдни, дуугаа Нүхэд тухай дуугаа, Мүшэдэй туяа доро Нүхэдэй уряал дээрэ. Уулзаха дураа хүрэн Уйдажа байһан зүрхэн. Залуу наһаа һанан Золгон байха дахин. Дабталга: Тэнгэрии олон мүшэд Миһэрэн ходо байхал. Зүгөөр ...


Дуулыш намдаа

Дуулыш, намдаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Дуулыш, дүүхэй, дуугаа, Дуран тухай дуугаа, Дуулыш намдаа, дуудыш, Дулаа жэгнэн ерыш. Хэды удаан шамай Хүлеэн байнаб, мэдыш, Хөөрхэн урал, нюдыш, Зөөлэн үһыш һанаад. Дуулыш, хүхииш, дүүхэйм, Дуран гээшэш һайхан. Алаг зүрхыш...


Талын дуран

Талын дуран хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Аажам талын дүүхэй Аалин дуугаа татаа. Һайхан инаг дуран Байхал зүрхыем абаа. Хэлыш, инаг, юундэ Холын харгы дуудааб? Энэл үглөө юундэ Эртын һэбшээн дуулааб? Талын басаган зүрхым татаа, Талын басаган зүрхым абаа. Дайдын холо...


Алтан дуһал

Алтан дуһал хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Сэсэг ногоо дэлгэһэн Сэнгүү, зулгы нютагтаа Сэбэр, илдам шамтайгаа Сэнгэн, хүхин ябагдаа. Сэнгэн хүхин ябагдаа Сэбэр илдам шамтайгаа. Хээрын сэлгеэ дайдада Хэды мянган сэсэг бииб? Хэлыш, инаг гансамни...


Дуран тухай дуун

... эхинши. Дабталга: Дурамни, дуулыш, долгилыш, Шимни намайгаа ойлгыш, Зүүдэндэм хододоо үзэгдэн. Зүдэрнэм шамайгаа бэдэрэн. Дабталга Уйдхартай гунигтай байдалым Урилан гэнтэ hэргээhэн, Уярнаб, шамайгаа харан, Урмашанаб инагаа тэбэрин. Дабталга Темный, сумрачный период ...


Ёохорой дуун


Инагай дуун


Улаалзай


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа