Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Т"

Бэдэрэлгын дүн "Т"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 5

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 5 »

Түрэл һайхан Алханамни


Хатар наадан

үгэ, хүг. Юрий Ирдынеевэй


Түрэл һайхан Алханамни


Аша зээнэрэй дуун - Песенки внучат


Түрэл һайхан Алханамни


Түрэл һайхан Алханамни


Түрэл һайхан Алханамни


Түрэл һайхан Алханамни


Түрэл һайхан Алханамни


Талын монгол айл


Буряад уласай түрын дуулал


Чингис Раднаев - Улаанбаатарын дагина


Түрэл һайхан Алханамни


Нютагай дуун


Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал дулаан Балжамнай Улаалзай мойhоной орон юмэ Уургай сайгаа аягаланхай Уяхан ижийм нютаг юмэ Агасайн дэлгэр таламнай Адуу...


Ойрад түмэн буряад зоной арадай дуунай поппури

Буряад, ойрад арадай дуунууд


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.УЛАН-УДЭ МАУ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г.УЛАН-УДЭ Народный фольклорный ансамбль "Тоонто" Арадай ...


Альган дээрээ үргыт даа

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Николай Шабаевай


Нютагнай

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Баатарнуудай ёхор

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Улаанбаатрын үдэш

Улаанбаатарын үдэш Ээрэм талын сэвэлзүүр салхи Эцэж ядраад амарсан ч юмуу Амраг хосын яриа сонсохоор Амьсгаа даран чагнасан ч юмуу Улаанбаатарын үдэш намуухаан, намуухан Учиралын болзоонд залуус яаруухаан Ханш нээсэн дөлгөөн хаврын Хайраа илчилсэн дулаан орой Халуун...


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Настан буурал эмээ минь


Ингэн тэмээний дуун


Обоо тахилгын дуун


Минии нютаг


Түнхэнэй ёохорнууд


Нютаг

хүг. Цырен Шойжинимаевай, үг. Цыдып Цырендоржиевай


Эртын дуран

хүг. Бато Бальжинимаевай, үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай


Инагтаа

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Гунгаа Чимитовэй


Батсух Эрдэни


Наратын замы дабамаар байна

... исполнении Чингиса Раднаева и Сэсэгмы …Дорогою солнца… Сделано Даримой Шэмэдсэрэнэй https://vk.com/topic-553157_16871442 1. Весенний ветер колышет листву Трепещет влюбленное сердце. Хочется слиться с любимым. С ним на вершину горы взойти, Хочется на тебя взглянуть. Нет возможности встретиться ...


Хайрата эжы

... дээрэ Энхэ тайбан байдалтайлби – Эгээл иимэ жаргалтайдаа Эжы тандаа баяртайлби. Холын тэрэ нэгэл үдэр Хүнэй бэе олонхойлби. Танайл ашаар, хайран эжым, Талаан, буян элдэнхэйлби. Мүнгэн сагаахан толгойеш Үнсэн һуухаяаш яалайбиб... Мүшэн мэтэ толорхыеш Мүнхын ...


Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

... дуугаа, Мүшэдэй туяа доро Нүхэдэй уряал дээрэ. Уулзаха дураа хүрэн Уйдажа байһан зүрхэн. Залуу наһаа һанан Золгон байха дахин. Дабталга: Тэнгэрии олон мүшэд Миһэрэн ходо байхал. Зүгөөр минии нүхэд Зүрхэн соомни үлэхэл. Дабталга. хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай


Талын дуран

Талын дуран хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Аажам талын дүүхэй Аалин дуугаа татаа. Һайхан инаг дуран Байхал зүрхыем абаа. Хэлыш,...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...


Алтан дуһал

Алтан дуһал хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Сэсэг ногоо дэлгэһэн Сэнгүү, зулгы нютагтаа Сэбэр, илдам шамтайгаа Сэнгэн, хүхин ябагдаа. Сэнгэн хүхин ябагдаа Сэбэр илдам шамтайгаа. Хээрын сэлгеэ дайдада Хэды мянган сэсэг бииб? Хэлыш, инаг гансамни...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүмүүн боложо түрэхэдэм… хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр Эрхэхэн минии түрэхэдэ, Эжымни, хайрата эжымни, Энхэрэн намаяа угтаа hэн. Дабталга: Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр Хүмүүн боложо түрэхэдэм, Хүгшэн эжымни намайгаа Хүндэлэн...


Алтаргана

Ара газарта ургаhан Аса бүхэтэй Алтаргана Алиган дээрээ тэнжээhэн Аба эжы хоёрни Эбэр газарта ургаhан Эшэ бүхэтэй Алтаргана Эльгэн дээрээ тэнжээhэн Эжы аба хоёрни Ара газарта ургаhан Аса бүхэтэй Алтаргана Альган дээрээ тэнжээhэн Аба эжы хоёрни Буряад арадай дуун


Дуран тухай дуун

... шамайгаа бэдэрэн. Дабталга Уйдхартай гунигтай байдалым Урилан гэнтэ hэргээhэн, Уярнаб, шамайгаа харан, Урмашанаб инагаа тэбэрин. Дабталга Темный, сумрачный период жизни моей Разбив на части, ты пробудила Как лучик радостного солнца - Горячая любовь моей избранницы На этой ...


Инагтаа... (Үдэр бүри)

Инагтаа. - текст песни Үг., хүг. Ольга Тангатова Үдэр бүри, бүри һанаандамниш, һүни бүри бүри зүүдэндэмниш, Хоер гарыш гарыш адхагшаһайб, Халта зүрхыш зүрхыш шагнагшаhайб, ...


Мүнгэн табаг


Табан хурган

хүг, үг. Гэрэлма Жалсановагай


Ая ганга хамталиг


Энхэ жаргалай юртэмсэ

Энхэ жаргалай юртэмсэ слова песни Булган тала хангай хүбшэ - Бууса оронойм омогорхол. Унайн утаан хүхын дуунhаа Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг - Буряад оронойм зэндэмэни. Бүддын суртал номын шэдеэр Буян хэшэгынь дэлгэрнэ - 2 дахин Энэ һайхан...


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... сохранение, развитие и популяризацию своей национальной культуры. Ансамбль является участником национального праздника якутов “Ысыах Туймаады - 2007”, лауреатом V-го Всероссийского фестиваля национальных культур “Радуга России” (г. Якутск), дипломантом 2 степени II Открытого ...


Батожаргалова Долгор


Дандар Бадлуев, Сэдэп Банчикова, Бутидэй Дондог-Цэрэн


Алтаргана


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа