Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "С"

Бэдэрэлгын дүн "С"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 7

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 5 »

Саран хүхын аялга

хүг. Сара Садыйковагай, үг. Батор Батоевай


Баярай Баялиг, Ендонова Саран


Сэсэгүүд


Сэсэгүүд


Аша зээнэрэй дуун - Песенки внучат


Сэсэгүүд


Сэсэгүүд


Сэсэгүүд


Сэсэгүүд


Дууша сэдьхэлни


Сэсэгүүд


Сагаева Бальжима


САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ! Хүг. Дулма Сунраповагай Үг. Николай Шабаевай Найрамдал заяаhан элдинхэн Буряадтам Найдалай захяатай Шэнэ жэл – Сагаалган ...


Буряад уласай түрын дуулал


Жаргал Бадмаев - Сагаан саһан


СЭСЭГ И СЭРЖЭНА БАДМАЕВЫ


Дууша сэдьхэлни


Чингис Раднаев - Улаанбаатарын дагина


Сэсэгүүд


Бусахам даа


Дууша сэдьхэлни


Бусалгын дуун


Сэлгеэ һүнил газаа

... Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод мэндээ эмнис гээ. Дабталга: Сэлгеэ һүнил газа, Сонхынш гэрэл унтараа. Һэргэг дуулимхан байгаали, Һарань гэтэн маряагаа. Аятай номгон энэ зуур Аянай шубууд дууранхай....


Сэлгеэ һүнил газаа

Сэлгеэ һүнил газаа хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон ...


Доржсүрэнгийн Нямдаваа, Ж. Эрдэнэдалай


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.УЛАН-УДЭ МАУ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г.УЛАН-УДЭ Народный фольклорный ансамбль "Тоонто" Арадай аман зохёолой "Тоонто" ...


Цыдыпов Арсалан


Сэлмэг дуран

үгэ, хүг. Алагуй Егоровай


Ээжын чансан цай

Ээжин чанасан цай. Үг. Д.Саманд Ая.Б.Магсаржав. (Эжын шанаhан сай. Ч. Гуруев, Д. Очирова буряадшалба). Уугаад hуухадам урма һэргээһэн Уугуул нютагайм амтатайхан сай ...


Сагай һэлгээн


Настан буурал эмээ минь


НАСНЫ НАМАР

хүг. Б.Магсаржавай, үг. Д.Амгаланай


Инагай хүсэл

хүг. Цырен Шойжонимаевай, үг. Георгий Дашабыловай


Батсух Эрдэни


Одод соо шамайл үгылнэб


Эрын соло

Эрын соло хүг. Булад Бадмаевай, үг. Баяр Самбуевай Анда нүхэд олонтой һаа, Агта хүлэг моритой һаа, Эгээ тиигээд хүбүүтэйл һаа – Эрхимүүдэйн нэгэн байхаш. Хурдан сагые эмээллээд,...


Гансаардалга

Гансаардалга үг. ба хүг. Булад Бадмаевай Дулаахан зунай үдэшэ Дуулажал һуунаб гансаараа. Хасар дээгүүр мэлмэрүүхэй Халтирнал даа дуран соогоо. Дабталга: Алимши, эжым, Алимши даа, абам? Асуудал, гансал асуудал. Улаахан мүшэдэй нэгыень Удаахан адаглан шэртээб. Эжым, абам тэндэл...


Сагай үлхөө

Сагай үлхөө хүг. Булад Бадмаевай, үг. Роза Намжиловагай Аглаг тэнгэриин үбсүүндэ Алтанхан наран яларна. Үе сагай үлхөө болон, Үдэр ...


Хүсэл


Лхасаранова Намгар


Жалсанова Гэрэлма

Гэрэлма Жалсанова Солистка театра "Байкал" Родилась в с. Будалан, Агинского района, Читинской области. Работает в театре «Байкал» с 2005 года. Гастроли: Монголия,...


Сагай эрьесэ


Эжэл гансам ерээрэй


Энхэ жаргалай юртэмсэ

... песни Булган тала хангай хүбшэ - Бууса оронойм омогорхол. Унайн утаан хүхын дуунhаа Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг - Буряад оронойм зэндэмэни. Бүддын суртал номын шэдеэр Буян хэшэгынь дэлгэрнэ - 2 дахин Энэ һайхан Буряад-Монголдоо Эльгэ зүрхэнһөө ...


Агамни абамни сл..Бабуевой, муз. Б.Дамдинажапова


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, учащиеся АОГ


Дандар Бадлуев, Сэдэп Банчикова, Бутидэй Дондог-Цэрэн


Жамсоев Алдар, Сунрапова Дулма, Ирдынеев Дылгыр, Санжиева Эржен, Жербаева Бальжима, Балданов Биликто


Молодые голоса вокальный ансамбль (г.Гусиноозерск)


Намсараев Еши


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа