Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "К"

Бэдэрэлгын дүн "К"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 0

Количество найденных: 1

Количество найденных: 2

« 1 2 3 4 »

Саран хүхын аялга

хүг. Сара Садыйковагай, үг. Батор Батоевай


Цырендылыкова Номина


Аша зээнэрэй дуун - Песенки внучат


АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай Yгэнүүдынь Николай Шабаевай Ольга Шарапова дуулана Бурхан багшын hургаалы Буряад орон соогуураа Дэлгэрүүлхэ үүргэеэ Дээдын хэмдэ хүргэжэ, Алдар солоо үргүүлhэн, Агуу нэрээ нэрлүүлhэн, Арбан галаб мүнхэрhэн Арюун багша ламамнай...


САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ! Хүг. Дулма Сунраповагай Үг. Николай Шабаевай Найрамдал заяаhан элдинхэн Буряадтам Найдалай захяатай Шэнэ жэл – Сагаалган Эрьежэ мандабал ээлжээндээ эртэлжэ – Элинсэг заншалнай иихэдээл гоёл даа. Сагаахан сэдьхэлтэй, Сагаахан hанаатай, Сагаахан заншалтай...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Сэлгеэ һүнил газаа

Сэлгеэ һүнил газаа хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод мэндээ эмнис гээ. Дабталга: Сэлгеэ һүнил газа, Сонхынш гэрэл унтараа. Һэргэг дуулимхан байгаали, Һарань...


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.УЛАН-УДЭ МАУ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г.УЛАН-УДЭ Народный фольклорный ансамбль "Тоонто" Арадай ...


Альган дээрээ үргыт даа

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Николай Шабаевай


Дуулан Ябанаб

хүг. Дмитрий Кареловай, үг. Цындыма Бабуевагай


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Минии аба адуушан хүн

Минии аба адуушан хүн - слова песни 1. Амин хайртай минии аба Адуунайнгаа бэлшээридэ дууладаг хүн байhан. Бага наhанhаа шэхэндэ хоногшоод, Бараг лэ хоолойтой дуушан хүн байhан. Дабталга: Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан...


Зорихол байн

хүг. Владлен Пантаевай, үг. Цырен-Дондок Хамаевай


Наратын замы дабамаар байна

... все вселенские невзгоды, Хочу пойти к моему милому. Пришпорю коня - Едем к любимому 3. Шепчет что-то осенний дождь, Взошло утреннее солнце, Как же я хочу провести с тобой в счастье всю жизнь, Дорогою солнца… с тобой Несмотря на тяготы бескрайнего мира, Хочу раствориться в тебе....


Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай Харанхы һүниин мүшэд, Ханилжа ябаһан нүхэд, Залуу наһан тухай, Хани нүхэд тухай Дабталга: Дуулыт, нүхэдни, дуугаа Нүхэд тухай дуугаа, Мүшэдэй туяа доро Нүхэдэй уряал дээрэ. Уулзаха дураа хүрэн Уйдажа байһан зүрхэн...


Дуулыш намдаа

Дуулыш, намдаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Дуулыш, дүүхэй, дуугаа, Дуран тухай дуугаа, Дуулыш намдаа, дуудыш, Дулаа жэгнэн ерыш. Хэды удаан шамай Хүлеэн байнаб, мэдыш, Хөөрхэн урал, нюдыш, Зөөлэн үһыш һанаад. Дуулыш, хүхииш, дүүхэйм, Дуран гээшэш һайхан. Алаг зүрхыш...


Абамнай

Абамнай хүг. Булад Бадмаевай , үг. Николай Соктоевай Баглаа сэсэг бариһайб, Бэлэг дуугаа дуулаһайб, Буряад хүнэй хүбүүнтэ – Буурал сагаан абамнай. Дабталга: Үндэр наһа наһалжа, Удаан жаргал эдлэжэ, Һуухатнай болтогой Хүндэтэ абамнай! Бухы юумэ үзөөлтэ Буян хэшэг үргөөлтэ, Байгал...


Алтан дуһал

Алтан дуһал хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Сэсэг ногоо дэлгэһэн Сэнгүү, зулгы нютагтаа Сэбэр, илдам шамтайгаа Сэнгэн, хүхин ябагдаа. Сэнгэн хүхин ябагдаа Сэбэр илдам шамтайгаа. Хээрын сэлгеэ дайдада Хэды мянган сэсэг бииб? Хэлыш, инаг гансамни...


Захаамин

Захаамин хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай Буурал Буряад ороной Баруун зүгтэ оршоһон, Ангай мүрөөр суурхаһан, Аба эжын мүндэлһэн Дабталга: Уран-Дүшэ түшэлгэтэй, Үндэр-Баабай мүргэлтэй, Захын аймаг Захаамин, Манай нютаг Захаамин. Алта, мүнгэн һудалтай...


Дуран тухай дуун

... hэргээhэн, Уярнаб, шамайгаа харан, Урмашанаб инагаа тэбэрин. Дабталга Темный, сумрачный период жизни моей Разбив на части, ты пробудила Как лучик радостного солнца - Горячая любовь моей избранницы На этой обширной земле В тебе – пыл моей священной любви На этой освещенной ...


Инагтаа... (Үдэр бүри)

... сэхэ сэхэ нүхэдтэйбди, Буурал эжын эжын эбэр дээрээ Наран жарган жарган ажа hууяа. Дабталга: //-//-// перевод "Инагтаа" (подстрочный) 1. Каждый день ты в моих мыслях, Каждую ночь ты в моих снах Хотел бы я взять твои руки в свои Хотел бы послушать твое сердце Припев: Ты мне ...


Жалсанова Гэрэлма

... "Байкал" Родилась в с. Будалан, Агинского района, Читинской области. Работает в театре «Байкал» с 2005 года. Гастроли: Монголия, Таиланд, Китай. Видеоклип "Абадаа" www.youtube.com/embed/gciPIuD2Wl8


Наранай Домог

... Холые зорижо(л) ханилая(л) буултаараа. Уулзаһан нүхэдөө уриял тоонтодоо, Улаанхан нараяа угтаял буултаараа - 2 дахин Ж.Жалсанов Павел Карелов


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... председателем жюри была заместитель директора Государственного центра народного творчества В. Пуртова, которая дала ансамблю хорошую оценку. Кроме этого, “Улаалзай” - обладатель Гран-при в номинации “народный танец” 14 Международного конкурса–фестиваля “Единство России”, проходившего ...


Дандар Бадлуев, Сэдэп Банчикова, Бутидэй Дондог-Цэрэн


Жамсоев Алдар, Сунрапова Дулма, Ирдынеев Дылгыр, Санжиева Эржен, Жербаева Бальжима, Балданов Биликто


Бадмаев Булад

... "Талын дуран", сл. Аламжи Бадмаева, муз. Булата Бадмаева. Лауреат 3-й степени международного конкурса "Мелодии Саянских Гор" в г. Кызыл в 2011году с песней "Хүхын донгодоон", сл Юлии Дампиловой, муз Булата Бадмаева. В 2011 году в Казахстане, г.АСТАНА, удостоен премий ...


Молодые голоса вокальный ансамбль (г.Гусиноозерск)


Банчикова Цыдып

Сэдэб Банчикова Народный артист Республики Бурятия После окончания Бурятского культурно-просветительного училища по специальности хоровое дирижирование в 1981 году начала свою творческую деятельность в Бурятском государственном ансамбле песни и танца «Байкал». Большой...


R&Boys (Цогтбаяр и Чимит Быков)


Дармаев Бэликто


Мүнгэн хонхонууд

"МҮНГЭН ХОНХОНУУД" ХҮҮГЭДЭЙ БУРЯАД ДУУНАЙ СТУДИИН КЛИП БОЛОҺОН ДУУНУУД Хүүгэдэй буряад дуунай шэнэ диск хэблэгдэбэ Буряад хүүгэдтэ зорюулагдаһан 18 дуутай «Би томо болооб» гэһэн шэнэ диск ...


Тоонто - народный фольклорный ансамбль


Аха эгч хоерни (попурри бурятских народных песен)

Анатолий Андреевэй, буряад арадай хүгжэм


Инагхан шамдаа

Хүг. Бадма Балдаковай, үг. Даша Дамбаевай


Дурланаб

хүг. Наталья Яковлевагай, үг. Светлана Банзаракцаевагай. Баярма Борохитовагай


Бүтидэй Дондог-Сэрэн

Дондок-Сэрэн Бутидэй Солист театра "Байкал" Родился во Внутренней Монголии Китая. Окончил школу народного искусства г.Хулунбуир, Китай по специальности "вокал" в 2002 году. Награжден почетной грамотой министерства ...


"Зугаа" хамталиг

... Намдакова, Бориса Аюрова - с огромным успехом обслужил читинский участок Байкало-Амурской магистрали в поселках Муя, Чара, Хани, Сюльбан, Кодар, Икабья, Леприндо, Тында. В следующем году ансамбль «Зугаа» с авторской песней Баясхалана Батоева «Эртын хабар» становится лауреатом ...


Бурятская народная песня "Алтаргана", исполняет Долгормаа

<iframe title="Buryad traditional song &quot;Altargana&quot;" src="//www.youtube.com/embed/ZNw4IxC3jZ4?feature=oembed" allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" width="460"> <br> </iframe>


Эдуард Будажапов, Жаргал Цымпилов, Алексей Михайлов (Урагшаа)


Хуурай Сахирта

хүг. Алагуй, үг. Валерий Цыбиковэй


Ринчинова Билигма

... родной язык, и начинала я петь именно бурятские песни. Работая над диском, я поняла, что на самом деле петь бурятские песни совсем непросто. Когда поешь на бурятском, мне кажется, что голос начинает звучать глубже, проникновеннее... В свободное время люблю читать стихи наших классиков ...


Унтыш даа, бааюухам

хүг. Юрий Ирдынеев, үг. Цырен-Дулма Дондоковагай


Инаг шамдаа

Хүг. Бадма Балдаковай, үг. Даша Дамбаевай


Алтан дэлхэйн жама ёһоор

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Николай Дамдиновай


Аргалиин дабаанда

хүг. Базыр Цырендашиевай, үг. Николай Шабаевай


Санжал Батонимаева, Билигма, Галина, Сэсэг, Олеся Ринчиновы, Дарима Дугарова, Дулма Мункуева, Ирина Жигжитова, Сарюна Бальжинимаева


Ивалгамни

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Алексей Бадаевай


« 1 2 3 4 »

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа