Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Й"

Бэдэрэлгын дүн "Й"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

« 3 4 5 6 7 »

Тэбэриш намай

Алагуй Егоров Алагуй Егоров


Цагаатай голни

Галина Раднаева Бадамгаравын Наранбаатар


"Хамар хахархай машинаараа" шог дуун


Айлшалуулаарай


Хабарай дуран

Аюрика – Хабарай дуран Хүйтэн үбэл үнгэрөөд Хабарнай дулаарһaaр ерэбэ Хагада эрэмшээжэ ногоороод Хада уула хүхэрбэ(2 раза) Дабталга: Сэлмэг сэбэр агаар Шэнэ хабар асарна Хүхын хүхын донгодоон Хүрьһэтэ газар энхэрнэ Хүхэ огторгой үнгөө Хоёр нюдэндэм дүтэлүүлээ Хүбэн...


Эжымни, хүлеэгээрэй

С. Ангабаев С. Манжигеев


Эжын найдал

Алагуй Егоров Алагуй Егоров


Шуранхай


Өдтэй бичиг

Шуранхай - Г. Эрдэнэчимэг Монгол арадай дуун Монгол арадай дуун


Бүүвэйн дуу - Б. Номин-Эрдэнэ

Захчин арадай дуун Захчин арадай дуун


Баруун монгол 3 дууны найруулга

Тооройн цагаан элс (Захчин ястны дуу) Тайлаг тэмээ (Хотон ястны дуу) Багын заан (Дөрвөд ястны дуу) 3 арадай дуунууд 3 арадай дуунууд


Улаалзай - Сарюна Бимбаева

УЛААЛЗАЙ хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай үг. Жан Зиминэй Уб улаахан улаалзай – Уужам талын ялаалзай. Улаабхилан ургана, Угаа халуун болгоно. Дабталга ...


Нэрэгүй Нэхытэ -Тудупов Жамьян

НЭРЭГҮЙ НЭХЫТЭ хүг. Галмандахын Баттулгын үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай Нэрээ хэлыш гэхэдэм, Нэгэш абяа гаранагүй. Ай, ши – Нэрэгүй Нэхытэ....


Баабгайн мёодхон - Эрдынеев Цыбаан

Баабгайн мёдхон (бал) хүг. Дылгыр Дымбрыловэй үг. Нина Лёнхобоева-Артугаевагай Баабгай, баабгайхан, Мёдто дуратайхан. Баабгайн мёдхон, Амта, амтатайхан Баабгай, баабгайхан, Һабартаа дуратайхан. Һабараа хүхөөшэн, Амта, амтатайхан. Баабгай, баабгайхан, Мёдто дуратайхан...


Нойр - Жигмитова Ольга, хүүгэдэй хоор

Нойр хүг. Владилен Пантаевай үг. Басаа Валерын Зай, болоо, болоо даа, Заахан хүбүүм, унта даа. Залинта аадар болихол даа, Задарюун үдэр ерэхэл даа. Аа – аа – аа, абашни хаана гээшэб даа, Ээ – ээ – ээ, эжыш шамдаа дуратайл даа. Дахин үглөө болохол даа, Дунгис хаһа бусахал...


Баяртайб

Баяртайб хүг. Сарантуяа Жалцановагай үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай Нарата дэлхэйдээ Нютагтай ябаһандаа Баяртайб. Баяртайб Буряадтаа, арадтаа, Бархандаа, Саяандаа, Байгалдаа. Хубихан заяандаа Хэшэгтэй ябаһандаа Баяртайб. Баяртайб Ууладаа, хангайдаа, Уһандаа, газартаа...


Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

БУРЯАД-МОНГОЛНАЙ үгэ, хүгжэмынь Даша-Дондог Жалсараевай Бууралхан сагаан Саяанай Аглаг һайхан боориһоо Аршаанхан булагш бурьялжа, Арюухан нютагнай ...


Би дуратайб - Бимбаева Сарюна

Би дуратайб үгэ, хүгжэмынь Галмандахын Баттулгын Сэсэг ногоондо би дуратайб, Сэнхир тэнгэри, би дуратайб. Алтан наранда би дуратайб, Алим жэмэстэ би дуратайб. Аа-аа, Алим жэмэстэ би дуратайб. Мүнгэн бороодо би дуратайб, Мүнгэн һарада би дуратайб. Гэрэлтэ одондо би дуратайб...


Эрбээхэй - Гомбожапова Настя

ЭРБЭЭХЭЙ хүг. Б. Наранбаатарай үг. Л. Эрдэнэцэцэгэй Сэсэгтэ хорбоогой амида, Сэнгүү зунай хөөрхэн хани. Эреэн соохор эрбээхэйн Эжэл эльгэн болоёл ...


Баабгалдай - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э.

исполнители - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э. БААБГАЛДАЙ хүг. Мүнхэ Дамирановай үг. Цырен-Базар Бадмаевай Баахар, баахар, баахаргаа – Баабгай, баабгай, баабгалдай. Баахар, баахар, баахаргаа ...


Хүбүүнэй дуун

Гунгаа Чимитов Анатолий Андреев


Адуушанай дуун

Мэлс Самбуев Чингис Павлов


Буряад дуунай цоморлиг


Мартаагуйб

Ц. Жамбалжамц Д. Дашням


Нютаг уhанай дуун

Б.Бадамдорж С.Гүрсоронзон


Нютаг уhаяа хайралнаб

Б. Зийдэгмаа Д. Лувсаншарав


Дорнод аймгийн дуулал

Ш. Сүрэнжав Б. Гэрэлт-Од


Зүүдний Дорнод

Ж. Жаргалсайхан В. Боролдой


Абаяа хайралнаб

Б. Балжид Б. Өлзийсайхан


Ганга нуурай гургалдай - ёохор

Буряад арадай дуун Буряад арадай дуун


Барбагайн шэнээн байхадамни...


Саран хүхын аялга

хүг. Сара Садыйковагай, үг. Батор Батоевай


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем. Үбсүүндээ сагаантай хүрин хээр минии Үдьхэлжэрхин алдабал даа ургыем. Урихан залуухан зулгы занханаараа Уяруулжархин алдабал...


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем. Үбсүүндээ сагаантай хүрин хээр минии Үдьхэлжэрхин алдабал даа ургыем. Урихан залуухан зулгы занханаараа Уяруулжархин алдабал...


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем. Үбсүүндээ сагаантай хүрин хээр минии Үдьхэлжэрхин алдабал даа ургыем. Урихан залуухан зулгы занханаараа Уяруулжархин алдабал...


Хатар наадан

үгэ, хүг. Юрий Ирдынеевэй


Ёохор

Ёохор Урдаһаа гараһан үүлэниинь Урагшаа хойшоо таһарна Урдуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа наадандаа Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Хойноһоо гараһан үүлэниинь Хойшоо урагшаа таһарна Хойгуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа наадандаа Нээшүү нээшүү нэшүүнээш...


НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ! Үгэнь болон хүгжэмынь Сэсэг Бадмаевагай Удам, угаа холбодог Удхаар баян заншалтай, Улад зоноо эблүүлдэг Урдын һайхан наадамнай. Хадагаар золголсожо, үреэлээ үреэлсэжэ, Сэдьхэлээ сагааруулжа, сагаалыт, арад зомной! Дабталга: Сагаан һараар, Сагаалганаар...


Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал дулаан Балжамнай Улаалзай мойhоной орон юмэ Уургай сайгаа аягаланхай Уяхан ижийм нютаг юмэ Агасайн дэлгэр таламнай Адуу...


Сэлгеэ һүнил газаа

хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод мэндээ эмнис гээ. Дабталга: Сэлгеэ һүнил газа, Сонхынш гэрэл унтараа. Һэргэг дуулимхан байгаали, Һарань гэтэн маряагаа...


Сэлгеэ һүнил газаа

Сэлгеэ һүнил газаа хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод мэндээ эмнис гээ. Дабталга: Сэлгеэ һүнил газа, Сонхынш гэрэл унтараа. Һэргэг дуулимхан байгаали, Һарань...


Альган дээрээ үргыт даа

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Николай Шабаевай


Дуулан Ябанаб

хүг. Дмитрий Кареловай, үг. Цындыма Бабуевагай


Улаанбаатрын үдэш

Улаанбаатарын үдэш Ээрэм талын сэвэлзүүр салхи Эцэж ядраад амарсан ч юмуу Амраг хосын яриа сонсохоор Амьсгаа даран чагнасан ч юмуу Улаанбаатарын үдэш намуухаан, намуухан Учиралын болзоонд залуус яаруухаан Ханш нээсэн дөлгөөн хаврын Хайраа илчилсэн дулаан орой Халуун...


Абамни

Абаяа һанаандаа һанажа Ажа байдалдаа дурланхайб Абаяа сэдьхэлдээ хүндэлжэ Аянай утада ябанхайб ДАБТАЛГА Хэзээдэш нэрыень нэрлүүлхэ Хэтын нангин жаргалтайб Һайхан үгэнүүдээр дурдуулха Һанаан дүүрэн этигэлтэйб Абынгаа хэлэһэн һургаалы Абажал ябанам наһандаа Алтанһаа сэнтэй...


Бадамжавын Ганзориг

Халха Монголой залуу дуушан. Фото: toonto.mn


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Сэлмэг дуран

үгэ, хүг. Алагуй Егоровай


Шамдаа дурлахадаа

хүг. Одсэр Тангархановай, үг. Юлия Дымпиловагай


Дангина

хүг. Найдан Дамирановай, үг. Гунгаа Чимитовэй


« 3 4 5 6 7 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа