Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Е"

Бэдэрэлгын дүн "Е"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 0

Количество найденных: 5

« 1 2 3 4 5 »

Баярай Баялиг, Ендонова Саран


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Цырендылыкова Номина


Аша зээнэрэй дуун - Песенки внучат


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Сагаева Бальжима


Ёохор

Ёохор Урдаһаа гараһан үүлэниинь Урагшаа хойшоо таһарна Урдуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа наадандаа Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Хойноһоо гараһан үүлэниинь Хойшоо урагшаа таһарна Хойгуур һууһан ...


Жаргал Бадмаев - Сагаан саһан


СЭСЭГ И СЭРЖЭНА БАДМАЕВЫ


Чингис Раднаев - Улаанбаатарын дагина


Эгэшэ аха хоёрни


Сэлгеэ һүнил газаа

хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод мэндээ эмнис гээ. Дабталга: Сэлгеэ һүнил газа, Сонхынш гэрэл унтараа. Һэргэг дуулимхан байгаали, Һарань гэтэн маряагаа...


Сэлгеэ һүнил газаа

Сэлгеэ һүнил газаа хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод мэндээ эмнис гээ. Дабталга: Сэлгеэ һүнил газа, Сонхынш гэрэл унтараа. Һэргэг дуулимхан байгаали, Һарань...


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.УЛАН-УДЭ МАУ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г.УЛАН-УДЭ Народный фольклорный ансамбль "Тоонто" Арадай аман ...


Баатарнуудай ёхор

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Ёохорой аялганууд


Түнхэнэй ёохорнууд


Ёохорой дуун


Хабар ерээ


Сагай эрьесэ


Эжэл гансам ерээрэй


Агамни абамни сл..Бабуевой, муз. Б.Дамдинажапова


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, учащиеся АОГ


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, Аюр Юмов


Дандар Бадлуев, Сэдэп Банчикова, Бутидэй Дондог-Цэрэн


Жамсоев Алдар, Сунрапова Дулма, Ирдынеев Дылгыр, Санжиева Эржен, Жербаева Бальжима, Балданов Биликто


Ирдынеев Дылгыр


Бадмаев Булад

Булат Бадмаев родом из Горной Закамны Дипломант Республиканского конкурса "Лучшая песня года" 1999 год,с песней "Гансаардалга" (слова и музыка Булата Бадмаева). Тогда впервые прозвучала эта песня на сцене театра оперы и балета (сочинена в ноябре 1997 года ) удостоен...


Молодые голоса вокальный ансамбль (г.Гусиноозерск)


Намсараев Еши


Дармаев Бэликто


Дашицыренов Ринчин


Салбаева Сарана


Батожапов Мэргэн, Цыдып Аюшиев


Будаева Инна


Гоё гээшэнь

Буряад арадай дуун


Талын сууряан - песни на стихи Шуя-Ханды Базарсадаевой


Цыден-еши Бимбаев


Аха эгч хоерни (попурри бурятских народных песен)

Анатолий Андреевэй, буряад арадай хүгжэм


Байгалhаа ерэhэн басаган

Хүг. Г. Дармзагдын, үг. Д. Улзытуевай


Эждян нерядсн дуун


Эжы аба хоёрни


Эжы аба хоёрни


Улаан-Удын Ёохор


Бурятская народная песня "Алтаргана", исполняет Долгормаа

<iframe title="Buryad traditional song &quot;Altargana&quot;" src="//www.youtube.com/embed/ZNw4IxC3jZ4?feature=oembed" allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" width="460"> <br> </iframe>


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа