Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Б"

Бэдэрэлгын дүн "Б"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 10

Количество найденных: 10

« 2 3 4 5 6 »

Аба эжын буянгаар

хүг. Сойжина Жамбаловагай, үг. Саян Жамбаловай


Арбан найматай наһамни

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. Б. Сэрсэгмаагай


Би Буряад-Монголби

хүг. Лудуб Очировай, Үг. Гунзэн-Норбо Гунзыновэй


Холол байна

Буряад арадай дуун


Баян Бүрдэ

хүг., үг: Бүтидэй Дондог-Сэрэнэй


Буряад оромни

хүг. Лариса Санжиевагай, үг. Чингис Гуруевэй


Джарун Хашорой Субарга

хүг. Владлен Пантаевай, үг. Чингис Гуруевай


Дуран бэлэглээб

хүг., үг: Алагуй Егоровай


Буряад зон

хүг. Д. Жаргалсайханай, үг. С. Намсарайн


Зүүн булаг Эвенк арадай дуун

Эвенк арадай дуун


Хүлеэнэб

хүг., үг: Дугарма Цыреновагай


Алтан тайзан мүнхэ байг!

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. Николай Шабаевай


Сагаалгамнай морилбо

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Николай Шабаевай


Абадаа үргэхэ дуун


Басаганай дуун

хүг. Мэдэгма Доржиевагай, үг. Юлия Будаевагай


Бидэ буряадууд

хүг. Н.Нар-Оюугай, үг. Николай Шабаевай


Арбижил нютаг

хүг. Л. Очиров, үг. С. Батоин


Дуун, дуран мүнхэ байг

хүг. Б. Наранбаатарай, үг. Сэсэг Бадмаевагай


Баатар нагаса


Этигэлэй Хамба ламын магтаал

хүг. Цыдып Аюшиевэй, үг. Дамба Аюшеевэй


Бууралхан эжымни

хүг. Базар Цырендашиевай, үг. Дондог Улзытуевэй


Бидэ хоер

Хүг., үг. Светлана Ангаткинагай


Дуран гэжэ бии hаань (feat Сэнгэ Ламбаев)

хүг. Мэдэгма Доржиевагай, үг. Дондог Улзытуевэй


Буряад эхэнэрнүүд

хүг. Алагуй Егоровэй, үг. Алексей Бадаевай


Улаан-Үдэ, Улаан-Баатар

хүг. Дэрмээ, үг. Дондог Бальжинимаевай


Шамдаа зорюулнаб

хүг. ба үг. Дулма Сунраповагай


Хаанабши

Хүг., үг. Н. Нар-Оюугай


Хэжэнгын хүбүүд, басагад

хүг. Баяр Шойдоковай, Үг. Гунгаа Чимитовэй


Сэнхирхэн эрбээхэй

ая: Сайнцогт


Моридой түбэргөөн


Буряад арадай дуунуудай попурри

Буряад арадай дуунууд


Буряаднай

Хүг., үг. Юлия Будаевагай


Буряад драмын театр тухай дуун

хүг. Б. Наранбаатарай, үг. Николай Шабаевай


Жамбаловтан Эржена, Саян


Баясгалан, Дэлгэрмөрөн


Бочиктоев Дамбадугар

Дамбадугар Доржиевич Бочиктоев родился 26 августа 1947 года в с. Ульдурга Еравнинского района Бурятии. В 1975 году после окончания Дальневосточного государственного ...


Очиров Лудуб

... ограниченные возможности по зрению[2], ведёт активную творческую и концертную деятельность. Стипендиат премии имени народного артиста СССР Бау Ямпилова для творчески одаренных детей Победитель первого детского интерактивного конкурса стран СНГ «Interdeti-2008» в номинации «Исполнение»[3][4] ...


Шобосоева Вера


Ринчинова Билигма, Намхайн Мүнхзул


Тимур Болотов


Дымбрын & Буянто


Салбаева Сарана, Алагуй


Харганаев Ким & Цыбанова Оюна


Бадмахан лёнхобо


Буряад эстрадын одод


Yлэн бор


Аялгата һайхан буряад хэлэмни


Лайдапова Баярма


Борхонова Дымбрын


Раднаев Чингис, Сунрапова Дулма, "Si-Ji" хамталиг, Цырендагбаева Жаргала, Ринчинова Бэлигма


« 2 3 4 5 6 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа