Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

17 Февраля 2015

Сагаалган

БУРЯАДАЙМНАЙ ТЕАТРНУУДАЙ САГААН ҺАРЫН АМАРШАЛГАНУУД


Хүндэтэ нүхэд, манай республикын омогорхол болохо хоёр театрнууднай – Буряадай Ленинэй орденто оперо болон баледэй, тиихэдэ Буряадай драмын Ажалай Улаан тугай орденто академическэ театрнууд нэгэ эхитэй, нэгэ үндэhэтэй гэжэ бүгэдэ мэдэнэбди.

Театрнуудай түүхэ хүгжэмтэ-драматическа театрай эмхидхэгдэһэн үеhөө эхилһэн бэлэй. Буряад-Монгол Уласта хүгжэмтэ театрай бии бололго гэнтын ушарал бэшэ. Буряад-Монгол арадай хүгжэмтэ эпическэ зохёолнуудай баялиг үндэһэн театрай репертуар боложо үгөө. Буряад-Монголой АССР-тэ үндэһэн хүгжэмтэ мэргэжэлтэ театр байгуулха хүсэл Гомбожаб Цыдынжапов hанаашалжа бэелүүлhэн, удаань энэ театрта тэрэнэй нэрэ олгогдоһон юм.

Тиихэдэ Буряадай драмын театр түрүүшын студи дүүргэгшэд дээрэ хүдөөгэй бэлигтэйшүүлые урижа асараад, Намжал Балданогой «Таhалдал» гэжэ зүжэгөөр амяараа театр болоhон хүшэгэеэ 1932 оной июлиин 7-до нээhэн юм. Энэ театрта буряад уран зохёолой үндэhэ табилсагшадай нэгэн Хоца Намсараевай нэрэ олгогдоhон гэжэ мэдэнэбди.

Февраль һарын 19-да Сагаан һара морилжо, Хонин жэл мүндэлхэнь. Шэнэ жэлээ угталгын энэ һайндэртэ хүн бүхэн айл аймагаараа, нютаг нугаараа бэлдэжэ байна. Тиихэдэ Буряадаймнай дууриин дуушад болон драмын зүжэгшэд энэ баярые арад зонтойгоо, хүндэтэ харагшадтайгаа хубаалдан, зохидхон бэлэгүүдые бэлдэбэ. Энээхэн тушаа даража, тэрээхэн бэлгүүдтэнь хүртыт, хүндэтэ нүхэд! Сагаан hараар, Шэнэ жэлээр!Https://www.youtube.com/watch?v=P_elc3QAhkkhttps://www.youtube.com/watch?v=6rc4gviv_LA

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа