Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

08 Февраля 2015

Шэнэ жэлэй вальс

ОЛЬГА ЖИГМИТОВА: ШЭНЭ ЖЭЛЭЙ ВАЛЬС


Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад дайдымнай харагшадай дура сэдьхэл буляаһан дуушан Ольга Жигмитова хэдэ хэдэн тоглолтонуудые түрэл тайзан дээрээ, холой ойрын нютаг нугануудаар дэлгэжэ, мэдээжэ болонхой. Гадна өөрынгөө концерт наадануудта залуу бэлигтэниие олоор хабаадуулжа, тэдэнэйнгээ дали жэгүүрыень үргэлсэжэ байдаг юм.


Он жэлэй һэлгэлдээн олон зоной найдал болон мандадаг. Орос гүрэн соо соёлой жэл гэжэ соносхогдоһон 2014 он түүхэдэ орожо мүнхэрхэнь. Хүн бүхэн хубиингаа ажабайдалда болоһон олон тоото туйлалтануудтаа баярлахаһаа бэшэ түрэл ороноймнай арад түмэнөө баярлуулха ябадал үзэгдэбэгүйл даа. Яахаб даа, ерэжэ байһан жэлнэй арадтаа ошожо байһан жэлһээ үлүү наашатай байһайл гэжэ зальбархаһаа бэшэ, хэн ондоо абархаб даа?

 

Жэлтэй найдал холбохо

Жэгтэй заншал бии бэлэй.

Юрын зоной сэдьхэлдэ

Юрөөл болон мандаһай!

Шэнэ жэлээр,

Арад зомнай!

Шэнээр эрье

Жэлнай!

 

Он жэлэй һэлгэлдээн дээрэ зонойнгоо сэдьхэл жэгнэжэ, аялга һайхан дуун хэзээдэшье хэрэгтэйл ха юм. Тиигэжэ Буряадаймнай дуури бүжэгэй театрай гол дуушадай нэгэн Ольга Жигмитова мэдээжэ композитор Бадамгаравын Наранбаатарай бэшэһэн “Шэнэ жэлэй вальс” буряадайнгаа бүхы арад түмэндэ бэлэг болгон барина. Шэнэ жэлээр, хүндэтэ нүхэд! Хаража хужарлыт! Танай һонорто – Ольга Жигмитова!  

  Автор: Николай Шабаев


Эндэ энэ дуунай клип хараха аргатайт

http://youtu.be/vAv9Ww55rKE  дарагтыМАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа