Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "C"

Бэдэрэлгын дүн "C"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

Количество найденных: 0

« 1 2 »

Нойр - Жигмитова Ольга, хүүгэдэй хоор

... Хүрьһэтэ дэлхэй залиранхай, Хүбүүнэй нойры һахинхай. Аранжировка: Александр Бестужев, г. Москва Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Ольга Жигмитова Бэк-вокал: «Мүнгэн хонхонууд» фото Жигмитовой Ольга вышлет СОН Сердце ласково притихло, ...


Һолонго - Маланова Галя

... Дүүлин дээшээ дамжашоод Дуулан сэнгэн наадаһайб. Дабталга Аранжировка: Алагуй Егоров , г. Улан- Удэ Запись, сведение и мастеринг: студия «Ele c troton» , г. Улан- Удэ Вокал: Галя Маланова К фото: Маланова Галя, 13 наһатай Улаан-Үдэ хотын Соёлой 5-дахи һургуули, 14-дэхи гимнази Радуга За горой ...


Сагаан һараар - Маланова Галя

... наадаял – Ёохор, ёохор, ёохор! Үреэл үгөөр, үнэн зүрхөөр Бэе бэедээ хандая. Булта эбтэй золгоё – Мэндээ! Мэндээ! Мэндээ! Аранжировка: «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Галя Маланова К фото: Маланова Галя, 13 наһатай Улаан-Үдэ ...


Баяртайб

... Агаартаа. Түрүүшын зүргэдэ Түшэгтэй ябаһандаа Баяртайб. Баяртайб Эжыдээ, абадаа, Эгэшэдээ, ахадаа, Багшадаа. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: студия “Мүнгэн хонхонууд” На фото: Все дети Радуюсь ...


Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

... наранай туяа гэрэл Уула дээгүүр толорнол. Үдэршье һүнишье илгаагүй Үргэнхэм нютагым гэрэлтүүлнэ. Дабталга Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Намжил Найданов, Аюр Улзытуев Под фото Найданов Намжил,...


Эхирнүүд - Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана

... Наран хоёр Шалюунууд. Шалюунуудшье бэшэ Хүхюунүүд. Эгэшэ дүү хоёр Эрхэнүүд. Эрхэнүүдшье бэшэ, Бэрхэнүүд. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Алтана Будаева, Юмжана Батожаргалова К фото: Будаева ...


Би дуратайб - Бимбаева Сарюна

... би дуратайб. Гэрэлтэ одондо би дуратайб, Гэгээн бүхэндэ би дуратайб. Аа-аа, Гэгээн бүхэндэ би дуратайб. Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Сарюна Бимбаева К фото Бимбаева Сарюна, 11 наһатай ...


Зүгы - Будаева Алтана

... бүүхэн дэбеэрэй. Зүгы хөөрхэн шүү, Гэбэш хадхана шуу, Зүндөө олон шуу. Зүгы, зүгы, зүгы, Зүндөө олон зүгы. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», Улан-Батор Запись, сведение, мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Алтана Будаева К фото Будаева Алтана, 7 наһатай Улаан-Үдэ ...


Амар мэндэ, наран - Бурхиева Нарана, Ринчинов Баваасан

... Дабталга Түрэл һаруул байшандаа Түргэн бушуу орообди. Агуу Буряад орондоо Алба хэхээ зорёобди. Дабталга Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Бавасан Ринчинов, Нарана Бурхиева К фото: Нарана Бурхиева,...


Би томо болооб - Гармаев Эрдэни

... Һургуулидаа. Би томо болооб, Һургуулида орооб. Эрхим зулгы багшатайб, Эгээл ехэ дуратайб Һургуулидаа. Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Эрдэни Гармаев К фото: Гармаев Эрдэни, 7 наһатай Улаан-Үдэ ...


Эрбээхэй - Гомбожапова Настя

... намнахаа болиёл. Айхы мэдэнгүй наадагдаа, Адлил ха юм маанадтай. Аранжировка: Н. Нар-Оюу, г. Пекин Запись, сведение и мастеринг: студия «Ele c troton» , г. Улан-Удэ Вокал: Гомбожапова Настя К фото: Гомбожапова Настя, 10 наһатай Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуули БАБОЧКА Зеленого ...


Борбилоо - Гомбожапова Настя, Данзанова Вика

.... — – Борбилоо, борбилоохой, Бороо орохонь лэ. – Чик-чирик, чик-чирик, Ундаа харяахам, ундаа харяахам. Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Данзанова Вика, Гомбожапова Настя К фото: Гомбожапова ...


Баабгалдай - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э.

... баабгай аймшагтай. Ааляар, ааляар нэрлэе, Ай даа, баабгай дуулуужан. Дуугай, дуугай, дуугайгты, Дуулаад гэнтэ ерүүжэн. Аранжировка: «Soft Music Records», г. Москва Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Тихо, тихо позовем, Ах, медведь услышит вдруг. Тише, тише, помолчим,...


Бүмбэгэ - Батожаргалова Юмжана

... тээшээ Найган хиидэнэ. Дабталга Аляа бүмбэгэмни Агаарта дэгдэнэ. Ерыт наашаа, Наадая бултадаа. Дабталга Аранжировка: Эрдэнэбуян « Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Юмжана Батожаргалова МЯЧИК Игривый мячик мой В воздухе ...


Намгар

... инструменте - ятаге, а так же звучащие бурятская чанза и хомус Евгения изящно синтезированы с современными музыкальными традициями world music. В разное время к Намгар и Евгению присоединяются различные музыканты - перкуссионисты, ударники; музыканты, играющие на монгольском морин ...


« 1 2 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа