Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Ц"

Бэдэрэлгын дүн "Ц"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 1

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 »

Цырендылыкова Номина


Цагаадай Мөнхболд

Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний Ажилтан Ц. Мөнхболд


Болдын Ганцэцэг - Наран булаг


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал дулаан Балжамнай ...


Сэлгеэ һүнил газаа

хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод ...


Сэлгеэ һүнил газаа

Сэлгеэ һүнил газаа хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай Ханхинуур хонгёо хүхын дуу Хотошын абяан дууряагаа. "Долоон үбгэд" - огторгойн харуул, Дохёод ...


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.УЛАН-УДЭ МАУ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г.УЛАН-УДЭ Народный фольклорный ансамбль "Тоонто" Арадай аман зохёолой "Тоонто" ...


Дуулан Ябанаб

хүг. Дмитрий Кареловай, үг. Цындыма Бабуевагай


Цыдыпов Арсалан


Улаанбаатрын үдэш

Улаанбаатарын үдэш Ээрэм талын сэвэлзүүр салхи Эцэж ядраад амарсан ч юмуу Амраг хосын яриа сонсохоор Амьсгаа даран чагнасан ч юмуу Улаанбаатарын үдэш намуухаан, намуухан Учиралын болзоонд залуус яаруухаан Ханш нээсэн дөлгөөн хаврын Хайраа илчилсэн дулаан орой Халуун...


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Ээжын чансан цай

Ээжин чанасан цай. Үг. Д.Саманд Ая.Б.Магсаржав. (Эжын шанаhан сай. Ч. Гуруев, Д. Очирова буряадшалба). Уугаад hуухадам урма һэргээһэн Уугуул нютагайм амтатайхан сай Олон түмэнэйм ундан болоһон Оршолондо гансахан Эжым шанаһан сай Ай ээ ээ оо Эжымни амтатайхан сай Нойр дунда...


Нютаг

хүг. Цырен Шойжинимаевай, үг. Цыдып Цырендоржиевай


Зорихол байн

хүг. Владлен Пантаевай, үг. Цырен-Дондок Хамаевай


Мүнхэ дуран

хүг., үг. Цырен Шойжонимаевай


Инагай хүсэл

хүг. Цырен Шойжонимаевай, үг. Георгий Дашабыловай


Наратын замы дабамаар байна

Наратын замы дабамаар байна Үгэ болон хүг. Н.Жанцанноровай Монголhоо оршуулгань Николай Шабаевай 1. Хабарай һалхин үлеэн байна, Хайрын сэдьхэл жэгнээд байна, Хайратай шамдаа нэнгэмээр байна. Уулын оройдо гарамаар байна, Ушарһан шамаяа харамаар байна. Уулзахын хүсэлэн бараглаа...


Дуран тухай дуун

... жизнь мою Неожиданно ласково взбодрившая Оттаиваю, когда смотрю на тебя Окрыляюсь, обнимая любимую. Припев Хүг. Э. Самбуцыреновэй, үг. Ц. Самбуцыреновагай


Инагтаа... (Үдэр бүри)

Инагтаа. - текст песни Үг., хүг. Ольга Тангатова Үдэр бүри, бүри һанаандамниш, һүни бүри бүри зүүдэндэмниш, Хоер гарыш гарыш адхагшаһайб, Халта зүрхыш зүрхыш шагнагшаhайб, Дабталга: Зүүдэндэмни харагдааш, зүрхэндэмни һaнагдааш, золтой жаргалтай байһайбди даа. - 2р. Уян...


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... бурятский молодежный ансамбль песни и танца, дипломант и лауреат всероссийских и областных конкурсов. Визиткой карточкой является танец “Цветок Байкала ”. Руководитель заслуженный работник культуры Республики Бурятия Аюрова Баира Цыдыповна. История создания и деятельность ...


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, учащиеся АОГ


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, Аюр Юмов


Дандар Бадлуев, Сэдэп Банчикова, Бутидэй Дондог-Цэрэн


Бадмаев Булад

Булат Бадмаев родом из Горной Закамны Дипломант Республиканского конкурса "Лучшая песня года" 1999 год,с песней "Гансаардалга" (слова и музыка Булата Бадмаева). Тогда впервые прозвучала эта песня на сцене театра оперы и балета (сочинена в ноябре 1997 года ) удостоен...


Банчикова Цыдып

Сэдэб Банчикова Народный артист Республики Бурятия После окончания Бурятского культурно-просветительного училища по специальности хоровое дирижирование в 1981 году начала свою творческую деятельность в Бурятском государственном ансамбле песни и танца «Байкал». Большой...


R&Boys (Цогтбаяр и Чимит Быков)


Дашицыренов Ринчин


Батожапов Мэргэн, Цыдып Аюшиев


Мүнгэн хонхонууд

... хүгжэмшэд: Г. Баттулга, Н. Нар-Оюу, М. Дамиранов, Б. Наранбаатар, Вл. Пантаев, Баир Батодоржиев, С. Жалцанова, Р. Балдандашиев, Д. Дымбрылов, Э. Цымпилов болон Д-Д. Жалсараев. Шүлэгүүдынь – Ц-Х. Дарибазарова, Нина Артугаева, Ц-Д. Дондогой, Ц-Б. Бадмаев, Г. Чимитов, Л. Эрдэнцэцэг, Д. Балдан,...


Цыден-еши Бимбаев


Мэндэ амар, Алтаргана

С.Алтанцэцэгэй В. Боролдойн


Дурланаб

хүг. Наталья Яковлевагай, үг. Светлана Банзаракцаевагай. Баярма Борохитовагай


Бүтидэй Дондог-Сэрэн

Дондок-Сэрэн Бутидэй Солист театра "Байкал" Родился во Внутренней Монголии Китая. Окончил школу народного искусства г.Хулунбуир, Китай по специальности "вокал" в 2002 году. Награжден почетной грамотой министерства культуры РБ за вклад в развитие культуры республки...


"Зугаа" хамталиг

... композицией популярного в то время ансамбля Досмухасан. В 1984 году ансамбль «Зугаа» в составе Баясхалана Батоева (гитара - вокал), Батора Цырендоржиева (бас - гитара - вокал), Дулмы Нимаевой (клавиши), Цырена Цыбенова (ударные), Владимира Яковлева (баян), солистов Солбона Саранова,...


buriad duu - Т. Наранцэцэг - Эжымни


Эдуард Будажапов, Жаргал Цымпилов, Алексей Михайлов (Урагшаа)


Хуурай Сахирта

хүг. Алагуй, үг. Валерий Цыбиковэй


Аба эжынгээ байхада

хүг. Цыцыг Лхамаевагай, үг. Бата Бальжинимаевай


Ринчинова Билигма

... Москве с оркестром Гостелерадио под управлением лауреата Государственной премии России, дирижераВладимира Рылова. Прозвучат песни Базыра Цырендашиева, Юрия Ирдынеева, Анатолия Андреева, Найдана Дамиранова, Владимира Аюшеева, Владлена Пантаева.Музыку трех новых песен написализнаменитые ...


Унтыш даа, бааюухам

хүг. Юрий Ирдынеев, үг. Цырен-Дулма Дондоковагай


Үлгын дуун

хүг. Базыр Цырендашиевай, үг. Цырен-Базар Бадмаевай


Аргалиин дабаанда

хүг. Базыр Цырендашиевай, үг. Николай Шабаевай


Д.Долгормаа

Д.Долгормаа Буриад түмэндээ Хүндэтгэлийн тоглолт өргөн барина 2012 оны 10-р сарын 05 Дорнод нутгийн уугуул, ДБЭТ-ийн гоцлол дуучин, МУСТА Дамдинжавын Долгормаа саяхан ОХУ-ын Буриад улсын Ардын жүжигчин болсон билээ. Буриад зоны соёл уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэхэд хүчин зүтгэж...


Далай ламын магтаал

хүг. Юрий Ирдынеевэй, үг. Цырендулма Дондогойн


Соктоева Дашима & Аюшиев Цыдып


Разницын Сергей


Бямбажав

... чихэнд хоногшуулсан. Дараахан нь энэ дууг Хэнтий аймгийн Дадал сумынхан сүлд дуугаа болгосон гэлүү? -Тийм. Дадал сумын ИТХ-аас төрийн шагналт Ц.Чинзоригийн хөгжим, Б.Сундуйн шүлэг “Нутаг” дууг сумынхаа сүлд дуу болгож баталсан юм билээ. Бас Ц.Бадамдоржийн шүлэг, С.Пүрэвсүрэнгийн ...


« 1 2 3 4 »

Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа