Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Ц"

Бэдэрэлгын дүн "Ц"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 1

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 »

Нойр - Жигмитова Ольга, хүүгэдэй хоор

Нойр хүг. Владилен Пантаевай үг. Басаа Валерын Зай, болоо, болоо даа, Заахан хүбүүм, унта даа. Залинта аадар болихол даа, Задарюун үдэр ерэхэл даа. Аа – аа – аа, абашни хаана гээшэб даа, Ээ – ээ – ээ, эжыш шамдаа дуратайл даа. Дахин үглөө болохол даа, Дунгис хаһа бусахал...


Һолонго - Маланова Галя

Һолонго хүг. Сарантуяа Жалцановагай үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай Добын араар матаршоо Долоон үнгын һолонго. Улаан наран зураашан Уһан шэрээ холёо гү? Дабталга Ямар гоё үнгэ ...


Сагаан һараар - Маланова Галя

Сагаан һараар хүг. Сарантуяа Жалцановагай үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай Сагаан һараар, Сагаалганаар Сагаан үбгэн морилбо. Сагаан хэшэг хурылба – Аахрай, аахрай, аахрай! Шэнын ...


Баяртайб

Баяртайб хүг. Сарантуяа Жалцановагай үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай Нарата дэлхэйдээ Нютагтай ябаһандаа Баяртайб. Баяртайб Буряадтаа, арадтаа, Бархандаа, Саяандаа, Байгалдаа....


Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

БУРЯАД-МОНГОЛНАЙ үгэ, хүгжэмынь Даша-Дондог Жалсараевай Бууралхан сагаан Саяанай Аглаг һайхан боориһоо Аршаанхан булагш бурьялжа, Арюухан нютагнай һалбараа. Дабталга Баян даа түрэл Буряад-Монголнай, Буурайхан тоонто Эхэ нютагнай. Буряадхан арадайм сууряахан дуунууд...


Эхирнүүд - Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана

Эхирнүүд хүг. Ринчин Балдандашиевай үг. Буда-Ханда Жигмитовагай Саран Наран хоёр Сасуутан. Сасуутаншье бэшэ Эхирнүүд. Аха дүү хоёр Адлинууд. Адлинуудшье бэшэ Эхирнүүд. Саран Наран хоёр Шалюунууд. Шалюунуудшье бэшэ Хүхюунүүд. Эгэшэ дүү хоёр Эрхэнүүд. Эрхэнүүдшье...


Би дуратайб - Бимбаева Сарюна

... люблю, Ягоды, фрукты я люблю. Дождик серебряный я люблю, Месяц серебряный я люблю, Звездочку ясную я люблю, Все светлое в мире я люблю. Цырен-Ханда Дарибазарова Галмандахын Баттулга


Амар мэндэ, наран - Бурхиева Нарана, Ринчинов Баваасан

Амар мэндэ, наран! хүг. Эдик Цымпиловэй үг. Гунга Чимитовэй Үндын гараал наран, Үргэн дэлхэй һаруултаа. Одоол энэ нютагнай Ондоо гоёор харагдаа. Дабталга Амар мэндэ,...


Би томо болооб - Гармаев Эрдэни

БИ ТОМО БОЛООБ хүг. Галмандахын Баттулгын үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай Би томо болооб, Һургуулида орооб. Үглөө бүри нарантай Үрдилдэн ошоноб Һургуулидаа. Би томо болооб, Һургуулида ...


Эрбээхэй - Гомбожапова Настя

... Не зная страха, играли, Она же схожа с нами… Радужного мира душа, Ярких цветов подруга. За крохотной бабочкой Не будем бежать, что мочи. Цветущего мира душа, Летней поры подружка. Пестрокрылой бабочке Станем лучшими друзьями. Л. Эрдэнцэцэг Бадамгаравын Наранбаатар


Баабгалдай - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э.

исполнители - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э. БААБГАЛДАЙ хүг. Мүнхэ Дамирановай үг. Цырен-Базар Бадмаевай Баахар, баахар, баахаргаа – Баабгай, баабгай, баабгалдай. Баахар, баахар, баахаргаа – Баабгай, баабгай аймшагтай....


Бүмбэгэ - Батожаргалова Юмжана

БҮМБЭГЭМНИ хүг. Баяр Батодоржиевай үг. Нина Лёнхобоева-Артугаевагай Солбон бүмбэгэмни Гарнууд дээрэмни Габшагай дээшээ Собхорон һүрэнэ. Дабталга Бүм, бүм, бүмбэгэмни, Буугыш доошоо, бүмбэгэмни, Ниидыш дээшээ, бүмбэгэмни. Эреэн бүмбэгэмни Элинэ шубуундал, Наран тээшээ...


Сэнхир талын дангина

Ц.Лхамдорж А.Энхтайван


Мартаагуйб

Ц. Жамбалжамц Д. Дашням


Намгар

Музыка группы «Намгар» уходит корнями в древнее наследие кочевников Южной Сибири, Бурятии и Монголии, это старинные степные протяжные песни, задорные плясовые композиции и песни-сказания. С 2001 года ключевые участники группы - Намгар Лхасаранова и Евгений Золотарёв - открыто...


Хоёр ёохор - попурри

Два ёхора (попурри) Дней во вселенной много, встреч с друзьями мало Дней небесных много, встреча с друзьями приятна Увидимся, соберёмся — все вместе повеселимся... Сёстры, братья далеко, но сердцем близко Вспоминаю их, как бы мне до них добраться? Привольный наш Кабанский...


« 1 2 3 4 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа