Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Б"

Бэдэрэлгын дүн "Б"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 10

Количество найденных: 10

« 3 4 5 6 7 »

Тумуров Баир, Цынгуева Дашима


Борохитова Елена


Жэлэй дурбэн саг

хүг., үг: Юлия Будаевагай


Сагаан hараар амаршалнаб!

хүг. А.Зодбоевай, үг. Д.Пунсуковай


Яахаш хүн биб

буряад арадай дуун


Шэнэхээн Буряадни

хүг. Сайн-Цогто, үг. Далантайн Содо


Бадма Сэсэг Бойз


Хэзээхэнэ уулзахабиб?

Буряад арадай дуун Буряад арадай дуун


Дэмбэриеэ

Буряад арадай дуун Буряад арадай дуун


Буряад арадай дуунай эвлүүлэг

Буряад арадай дуун Буряад арадай дуун


Аляаниинь бэ? (Алианы нэ бэ)

Буряад арадай дуун Буряад арадай дуун


Би л зандааб

С.Алтанцэцэг Д.Сэндэр


Базаргуруева Аюна

Агаһаа уг гарбалтай, Буряадай гүрэнэй опера болон баледэй дуушан (сопрано) байгаа, мүнөө Санкт-Петербург хотодо Мариинска театрта дуулана.


Тумуров Баир


"Байкал" театр


Дэбэсэнэм

Буряад арадай дуун Буряад арадай дуун


Банчикова Сыдып


Бү уйлыш, инагни

Нина Артугаева Алагуй Егоров


Бадмаева Сэсэг


Бодол

Дондог Улзытуев Базар Цырендашиев


Бадлуева Галина

Галина Бадлуева Заслуженный артист Республики Бурятия Родилась в с. Шагдуй Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Галина после окончания ...


Хабарай дуун

Гунгаа Чимитов Б. Наранбаатар


Минии Буряад

Буриад зоны дуучин хөвүүн Д.Нямдаваа шинэ цомогтой болжээ Буриад зоны дуучин хөвүүн Доржсүрэнгийн Нямдаваагийн “Миний буриад ” шинэ ...


Би томо болооб

Сборник «Би томо болооб» включает два диска. На одном записаны детские песни и их фонограммы «без голоса», на другом - караоке этих же песен. Также ...


Нютаг уһаяа хайрланаб


Бадлуев Дандар

Дандар Бадлуев Директор театра «Байкал» , заслуженный работник культуры Республики Бурятия, Лауреат государственной премии Республики Бурятия,...


Аюшеева Бадма-Ханда & Бадлуев Дандар


Аюшеева Бадма-Ханда

Бадма-Ханда Аюшеева родилась во Внутренней Монголии в 1979 году в бурятской семье. Певица исполняет старинные народные бурятские песни, которые ...


Анюра (Арюна Цыденжапова) & Болд


Албатаев Владимир


Алагуй feat Буянто


Абидуева Ирина

Буряадай дуушан


Аба эжы хоёрнай

Хэнтэйн Батхүү Бүринбаяр


Бүринбаяр

Бүринбаяр


Байгаалимнай

Гунгаа Чимитов Саяна Аюшиева


Янжима Бурхан

Гунгаа Чимитов Саяна Аюшиева


Дуранһаа абарал үгы

Алексей Бадаев Лариса Санжиева


Тэбэриш намай

Алагуй Егоров Алагуй Егоров


Хабарай дуран

Аюрика – Хабарай дуран Хүйтэн үбэл үнгэрөөд Хабарнай дулаарһaaр ерэбэ Хагада эрэмшээжэ ногоороод Хада уула хүхэрбэ(2 раза) Дабталга: Сэлмэг сэбэр агаар Шэнэ хабар асарна Хүхын хүхын донгодоон Хүрьһэтэ газар энхэрнэ Хүхэ огторгой үнгөө Хоёр нюдэндэм дүтэлүүлээ Хүбэн...


Сэбэр дуран

Алагуй Егоров Алагуй Егоров


Буряад зон

Алагуй Егоров Алагуй Егоров


Өдтэй бичиг

Шуранхай - Г. Эрдэнэчимэг Монгол арадай дуун Монгол арадай дуун


Бүүвэйн дуу - Б. Номин-Эрдэнэ

Захчин арадай дуун Захчин арадай дуун


Баруун монгол 3 дууны найруулга

Тооройн цагаан элс (Захчин ястны дуу) Тайлаг тэмээ (Хотон ястны дуу) Багын заан (Дөрвөд ястны дуу) 3 арадай дуунууд 3 арадай дуунууд


Улаалзай - Сарюна Бимбаева

... Дабталга «Наашаа!» - гэжэ найгалзаа, «Дүтэлыш!» - гэжэ дүнхэлзөө, Нарин уян бэетэй, Улаа ягаан шарайтай. Аадар ерэн адхарыш, Унтараагыш дүлыень, Бороо ерэн орышта, Болюулыш даа галыень. Дабталга Уб улаахан улаалзай – Уужам талын ялаалзай. Улаабхилан ургана, Угаа халуун болгоно. ...


Баабгайн мёодхон - Эрдынеев Цыбаан

Баабгайн мёдхон (бал) хүг. Дылгыр Дымбрыловэй үг. Нина Лёнхобоева-Артугаевагай Баабгай, баабгайхан, Мёдто дуратайхан. Баабгайн мёдхон,...


Дүүжэн-даажан - Ю. Батожаргалова, А. Будаева, Э. Гармаев, А. Ламаева, Б. Ринчинов, Ц. Эрдынеев

ДҮҮЖЭН-ДААЖАН хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай үг. Цырен-Дулма Дондогойн Дүүжэн-даажан – Дүүжэнтэйлди, Дүүрэн хүүгэд Дүүжэндээлди. Дээшэнь, доошонь Дүүжэндүүлнэ, Дээрэ хөөрэн Һүүжэлдүүлнэ. Даахяа гээһэн Дааган һайхан – Даажан-дүүжэн Даахал байха. Дүүжэн-даажан...


Баяртайб

Баяртайб хүг. Сарантуяа Жалцановагай үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай Нарата дэлхэйдээ Нютагтай ябаһандаа Баяртайб. Баяртайб Буряадтаа,...


Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

БУРЯАД-МОНГОЛНАЙ үгэ, хүгжэмынь Даша-Дондог Жалсараевай Бууралхан сагаан Саяанай Аглаг һайхан боориһоо Аршаанхан булагш бурьялжа, Арюухан ...


Эхирнүүд - Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана

Эхирнүүд хүг. Ринчин Балдандашиевай үг. Буда-Ханда Жигмитовагай Саран Наран хоёр Сасуутан. Сасуутаншье бэшэ Эхирнүүд. Аха дүү хоёр Адлинууд. Адлинуудшье ...


« 3 4 5 6 7 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа